De aller fleste har på et eller annet tidspunkt stilt seg spørsmålet: Hvor kommer universet fra? Finnes det en Gud? Hvordan har livet oppstått? Hva er vår rolle i dette enorme universet? Noen finner svarene i religion, noen velger å ikke tenke så mye over det, og noen leter etter svarene hele livet. Jeg tilhører sistnevnte gruppe.

Som tolvåring gjorde jeg mitt første forsøk på å finne noen svar. Armert med en god porsjon nysgjerrighet, begynte jeg å lese Stephen Hawkings ”Et univers uten grenser”. Boken var til tider helt gresk for meg så jeg endte opp med å sitte igjen med flere spørsmål enn svar.

Det var ikke bare universet som fascinerte meg. Trangen til å forstå ble også vekket da jeg så på økonominyhetene, hvor renter og valutakurser bevegde seg tilsynelatende helt uforståelig. Jeg ble mektig imponert over ekspertene på TV som uanstrengt kunne gi forklaringer på hvorfor det hadde blitt sånn og sånn. Dette førte til at jeg ønsket å bli økonom. Til tross for at studiene – tanken på universet slapp aldri helt taket.

I mitt andre studieår plukket jeg opp tråden igjen om de mer metafysiske spørsmålene. Jeg kastet meg over alt jeg fant om kvantefysikk, filosofi, kosmologi, astronomi, bevissthetsforskning og kaosteorier og endte opp med å lese mer av det enn økonomi.
Noe av det jeg oppdaget var at vi mennesker faktisk har funnet ut utrolig mye om hvordan naturen fungerer. I løpet av det tyvende århundre oppdaget man sider ved naturen som får science fiction til å virke nærmest fantasiløst.

Vitenskapen hadde åpnet en verden som viste at tidsreiser var teoretisk mulig, at universet kunne ha oppstått av seg selv og at vår bevissthet er det merkeligste og mest kompliserte fenomenet vi vet om. Dette og mye annet viste meg en verden som ikke var kald, materialistisk og logisk, men tvert imot magisk!

Jeg pløyde meg igjennom et hundretalls bøker og utallige internettsider om ulike vitenskapelige og filosofiske teorier. Etter hvert opparbeidet jeg meg en ganske god oversikt over de ulike feltene. Sakte men sikkert begynte et bilde av universet og vår plass i det hele ta form. Verden er magisk! er resultatet av min søken etter å underbygge det bildet.

Boken gir en innføring i en rekke fascinerende spørsmål som mange forhåpentligvis synes er spennende. Det finnes en rød tråd selv om det kanskje ikke virker så åpenbart hvis man bare leser noen få kapitler. Hvert kapittel er en grunnstein som inngår i en større helhet. Du må altså komme deg gjennom alle ti for å se hele bildet og de bør leses i rekkefølge.

De fire første kapitlene tar for seg det fysiske aspektet av universet. Hva består virkeligheten av? Hvor kommer universet fra? Hvordan har universet blitt som det er blitt? De krever litt av leseren, men jeg kan love deg at du vil sitte igjen med en god forståelse av universet. De tre neste kapitlene tar for seg hjernen og vår bevissthet. Her prøver vi å finne svar på hva bevissthet er. Er telepati mulig? Er bevisstheten i utvikling og hvilke konsekvenser har i så fall det? Mot slutten av boken kommer vi inn på liv i verdensrommet i kapittel 8 og Gud i kapittel 9. I det siste kapittelet forsøker jeg å bringe alt sammen slik jeg håper og tror universet er.

En god del av det jeg tar opp i boken er kontroversielle teorier. Her har jeg forsøkt så godt jeg kan å gi leseren anledning til å danne seg sitt eget bilde. Mitt eget ståsted er: Hvorfor ikke? Så langt jeg vet er de fleste temaene basert på vitenskapelige fakta. Eksperimentene jeg viser til har blitt analysert ved hjelp av strenge metoder. Etter min oppfatning finnes det ingenting i de gjeldende fysiske teoriene som tilsier at det jeg tar opp i boken er umulig. Stridens kjerne går på om bevisene kan tolkes som relevante eller ikke.

Selv om jeg underbygger teoriene mine med vitenskapelige fakta, kan ikke slutningene sies å være vitenskapelige på noen som helst måte. Leseren må være klar over at kjernen i det jeg gjør er å filosofere over konsekvensene av ulike kjente teorier og sette dem inn i nye sammenhenger. Men ut fra vår grad av kunnskap kan man heller ikke kan avfeie slutningene som umulige.

Det har vært viktig for meg å forsøke å skrive slik at det føltes lettfattelig for meg selv. Etter å ha lest en god del om de ulike emnene, kan jeg fastslå at mange slike fagbøker er ganske tunge å komme igjennom hvis man ikke har en spesiell forkjærlighet for dem. Det tok lang tid før det gikk opp for meg hvorfor vi aldri vil være i stand til å forstå konsekvensene av kvantefysikk fullt ut. Verden er magisk! er en slags snarvei til forståelse av noen vanskelige, men utrolig fascinerende temaer. Jeg håper den gleder, forundrer og kanskje til og med gir noen svar. God lesning!

Ulrik Heger
Oslo, august 2007

Les mer om Verden er magisk! på boksiden.